Bilgisayar kontrol birimleri

Bilgisayarın dahili ve harici donanım birimleri ve bu donanımların Örneğin bir araba yarışı oyununda direksiyon, fren pedalı kontrollerini gibi.
Table of contents

Bizler okulda ve evde sürekli bilgisayar kullanan öğrencileriz ayrıca bilgisayar üzerine eğitim veren lisede eğitim görmekteyiz. Çoğu bilgisayarda genelde Windows işletim sistemi kullanılması sonucunda acaba başka işletim sistemleri kullananlar var mı sorusunu kendimize sormaya başladık. Bununla birlikte işletim sisteminin ne olduğunu, kullandıkları işletim sistemini faydalı bulup bulmadıkları, diğer işletim sistemlerinden haberdar olup olmadıkları, ülkemizde TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardüs işletim sisteminden haberdar olup olmadıklarını içeren bir dizi konunun araştırılmasının iyi olacağını düşündük.

Bilgisayar; aldığı verileri önceden yüklenmiş belirli programlara göre, mantıksal ve aritmetiksel işlemleri kullanarak işleyen, bilginin sonucunu çıkartan ve bu verileri uygun ortamlarda saklayabilen ve yine istenildiğinde geri getirilebilen elektronik bir cihazdır. Yazılım Software : Donanımsal parçaların çalışma ve işlemleri gerçekleştirme prosedürlerini belirleyen ve kullanıcı ile iletişimini sağlayan yapıdır. Ana kart bilgisayarın donanımsal parçalarının birbirleri ile iletişimlerini sağlayan baskı devreli veri yoludur.

Giriş İşlem Çıkış Birimleri | Bilişimle

Anakart'ın en önemli parçası Merkezi İşlem Birimini destekleyen yonga seti chipset dir. Yonga seti, Merkezi İşlem birimi, veri yolları ve diğer parçaların iletişimini koordine eden bir mikroişlemcidir. Anakart'ın özelliklerini ve kapasitesini belirleyen parçadır. Bilgisayarı oluşturan temel parçaların dışında kalan, kullanıcı kolaylığı sağlayan yada bilgisayara yeni özellikler katmak için kullanılan elektronik veya mekanik parçaların tümü çevre birimleri olarak tanımlanmaktadır.

Genel olarak giriş birimleri, çıkış birimleri ve iletişim birimleri olarak 3 ana gruba ayırabilirler. Veri depolama üniteleri çevre birimlerin hem giriş hem çıkış birimleri altında yer almaktadırlar. Bilgisayarda genel olarak kullanılan veri depolama üniteleri, kullandıkları kayıt ve okuma teknolojilerine göre manyetik, optik ve elektronik olarak 3 farklı grupta ele alabiliriz.


 • iphone whatsapp sohbet e postalama.
 • Partenogenez Nedir? Partenogenez Hangi Canlıları Görülür?.
 • arama engelleme samsung s8+.
 • Bilgisayar kontrol birimleri.
 • Bilgisayar İşlem Birimleri (Processing);

Kullanıcı ile bilgisayar arasında bir köprü görevi yürüten ve donanıma en yakın yazılım birimi olan işletim sisteminin ayrıntılarını incelemeye geçmeden önce, bir bilgisayar sisteminin yapısını genel olarak ele almak gerekmektedir. Doğal olarak bir bilgisayar sistemi oldukça karmaşık bir yapıdadır.

Bilgisayar İşlem Birimleri (Processing)

En büyüğünden en küçüğüne, bütün genel amaçlı bilgisayarlarda çalışan programlar, bir işletim sistemine gereksinim duyarlar. Bu yüzden bilgisayarlarda herhangi program çalıştırılmadan önce İşletim Sistemi ile programların ana belleğine RAM yerleştirilmeleri gerekir.

1 DAKİKA KONTROL CHALLENGE

Bir işletim sisteminden beklenen hizmet, donanım ve yazılım kaynaklarının uyumlu ve verimli bir şekilde birlikte işletilmesidir. Örneğin kullanıcı Cobol veya Pascal dili ile geliştirdiği uygulama programını, bir bilgisayar sisteminde çalıştırabilmesi için, uygulama programı ve verilerini yazabileceği bir disk ünitesi, verilerini yazdıracağı yazıcı ünitesi, bu programı işletecek işlemci CPU ve gerçek bellek gibi donanım birimlerinin yanı sıra derleyici compiler , yükleyici loader ve network yazılımları gibi yazılım birimlerine de ihtiyaç vardır.

İşletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını ve donanım ile yazılım birimlerinin etkin bir biçimde kullanılmalarını sağlayan sistem programları topluluğuna denir. İşletim Sistemi, bilgisayar donanımı ile bilgisayar kullanıcısı arasında bir arayüz interface görevini gören programlar topluluğudur.

Bu programlar topluluğunun genel amacı, bilgisayar kullanıcılarına programlarını çalıştırabilecekleri ortamı yaratmak ve bilgisayar sisteminin etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamaktır. Ancak onun yaşadığı yıllarda teknoloji yetersizliklerinden, tasarladığı makinelerde işletim sistemleri mevcut değildi.

Dünya savaşına kadar olan dönemde yok denecek kadar az bir gelişme olmuştur. Ancak bu geliştirilen makineler son derece büyük ve odalar dolusu on binlerce vakum tüplerinden yapılmış ve bugün evlerde kullanılan bilgisayarlardan yüzlerce kez daha yavaş çalışmaktaydılar. Bu dönemde makinenin hem tasarımını yapan, hem imalatını yapan, hem programlayan, hem işleten ve hem de bakımını yapan hep aynı küçük bir gruptu. Bütün programlama, kontrol panelindeki ilgili yerlere, ilgili kabloları takarak makine dili ile yapılırdı.

İşletim sisteminin ise adı bile anılmamaktaydı. Bu dönemde bilgisayarlar müşterilerin işlerini yapabilecekleri düzeye geldiği için üretici firmalar tarafından satılmaya başladılar. Bu yıllarda, bilgisayar tasarımcıları, üreticileri, operatörler, programcılar ve bakım personeli kesin olarak birbirinden ayrıldılar. Bu makineler yine de çok büyük ve çok pahalı olduklarından, çok büyük kapasiteli klima cihazları ile soğutma gerektirdiğinden ve çok büyük devlet daireleri ya da çok büyük özel sektör kuruluşları tarafından satın alınabildiler.

HİZMET BİRİMİ

Bu nesil bilgisayarlarda, kullanıcı her bir satırını bir karta yazdığı programını getirip eliyle sistem operatörüne verirdi. Operatör kartları kart okuyucu cihazında okutur ve okunmuş seklini teyp bantına aktarırdı. Sonra sisteme derleyici bantını yükler ve arkasından da kullanıcının programının bulunduğu bantı yükleyerek derleme işlemini yapardı.

Bu derleme işlemi tamamlandıktan sonra programın çalıştırılabilir halini 3. Bu dönemde bundan sonra sağlanan en büyük aşama, derleyicinin bir defa yüklenmesinden sonra, çok sayıda farklı programcının programlarının 1 bant üzerine arka arkaya yüklenip çalıştırılması olanağı ile Yığın İşlem Batch Processing kavramının getirilmesi ve uygulamaya koyulmasıdır. Bundan önce bilindiği gibi her programcının programı için derleyici bantınıda bir defa yükleme zorunluluğu vardı. Bu nesil bilgisayarlar bilimsel ve mühendislik işleri için ve Fortran dili ile kullanılırdı.

Bir taraftan mühendislik ve bilimsel işlerde kullanılan bilgisayarlar, diğer taraftan da bankacılık ve sigortacılık şirketleri gibi ticari kuruluşlar tarafından kullanılan bilgisayarlar üretildi.

Bilgisayar Giriş Birimleri (Input)

Ancak bu durum çeşitli sorunlar yarattığından IBM firması bu iki farklı yaklaşımı tek bir yapı üzerinde birleştirmek ve sorunları gidermek amacı ile mimarisini duyurdu. Bu nesil bilgisayarların mimari yapısındaki en önemli yenilik transistörlerin yerine entegre devlerin kullanılmış olması idi. Böylece makinelerin boyutları küçülürken, çıkardıkları sıcaklıkta binlerce kat azalmıştı. Eski nesil bilgisayarlarda, kart ya da bant okuma süresi boyunca CPU tamamen boş olarak beklemekte iken, bu nesilde belleğin parçalara ayrılıp, her parçada başka bir programın çalıştırılması sayesinde, örneğin bir program teypten okuma yaparken CPU atıl boş olarak durmamakta ve diğer programın gereksindiği hesaplama işini yapmakta idi.

Üçüncü nesil bilgisayarların getirdiği bir diğer önemli özellikle, aynı anda gelen çok sayıda program destelerinin, kendinden önce gelenin çalışıp bitmesini beklemeden arka arkaya okutulup disk üzerinden sıra ile çalışmayı beklemelerinin sağlanması idi. Spooling tekniği, yazıcı gibi paylaşımlı kullanıma uygun olmayan ünitelerin kullanıcılar tarafından hiç beklemeksizin kullanabilmelerine olanak sağlamıştır.

Örneğin var sayalım ki, aynı bir yazıcıda yazılmak üzere aynı anda 3 farklı kullanıcı programı tarafından 3 tane çıktı gönderilse ne olur? Eğer işletim sistemi ve onun kaynakları yöneten fonksiyonları olmasaydı, kağıt üzerinde ilk 5 satır mesela 1. İşte işletim sistemi örneğin sahip olduğu Spooling mekanizması sayesinde bu kullanıcılar tarafından gönderilen işleri disk üzerinde sıra ile biriktirir ve yazıcı ünitesinden de sıra ile birbirine karışmadan yazdırır.

Özet olarak Spooling; Paylaşımlı kullanıma uygun olmayan çevre ünitelerinin, kullanıcılar arasında birbirlerini beklemelerine gerek olmaksızın paylaşıyorlarmış gibi kullanmalarını sağlar. Hız bakımından birbirinden çok farklı üniteleri arasındaki bilgi transferinin etkin bir şekilde yapılabilmelerini sağlar. Yine üçüncü nesil bilgisayarlarla gelen diğer bir özellik zaman paylaşımıdır Time-Sharing.

LSI Large Scale Integration circuits entegre devrelerinin gelişmesi ile ve  binlerce transistörü ihtiva eden chiplerin 1 cm2 üzerine yerleştirilmesi ile kişisel bilgisayar PC — Personal Computer devri doğmuş oldu. O dönemdeki kişisel bilgisayarlar mimari bakımından mini bilgisayarlardan farklı olmamakla beraber, fiyatı bakımından çok daha ucuzdular.


 • iphone 6 whatsapp önizleme?
 • Bilgisayar Donanımları / İşlemciyi Oluşturan Birimler!
 • Bilgisayar kontrol challenge.
 • kütüphane takip programı kodları.

Bu nesilde iki tane işletim sistemi sektöre hakim olmuştur. Bir ağ işletim sisteminde, kullanıcılar ortamda çok sayıda bilgisayarın mevcut bulunduğunun farkında olurlar ve aynı zamanda uzaktaki başka bilgisayarlara Uzaktan Bağlanma Remote Login olabildikleri gibi dosyalarını bir bilgisayardan diğerine kopya edebilirler. Ağ işletim sistemindeki, en önemli özelliklerinde biri de, her makinanın kendi yerel işletim sistemi tarafından işletilmesi ve her makinenin kendi kullanıcılarına sahip olmasıdır.

Dağıtık işletim sistemlerin de, bunun tersine, gerçekte ortamda çok sayıda CPU, olduğu halde, ortamın kullanıcıya sadece geleneksel tek işlemcili gibi görünmesidir. Bir gerçek dağıtık sistemde, kullanıcılar programlarının nerede çalıştırıldığının ve dosyalarının nerede yerleşmiş olduğunun farkında olmazlar. Eğer kullanıcı bu verileri kayıtlı tutmak istiyorsa veriler işlemci tarafından harddisk veya kullanıcının saklamak istediği CD, DVD, USB Bellek veya Hafıza Kartı gibi harici bir depolama birimine gönderir. Eğer kullanıcıdan gelen veriler görüntü sinyalleri ise veya işlenen veriler ekran ya da projeksiyon gibi görüntü birimleriyse bu veriler ekran kartında n da geçirilir.

İşlem birimleri tarafından işlenen resim,yazı,görüntü,ses,tablo,grafik gibi verilerin kullanıcıya aktarıldığı birimleridir. Bu birimlere Çıkış Birimleri ya da Çıkış Donanımları denir. Dilerseniz biraz ara verip Giriş-İşlem-Çıkış birimleri ile ilgili hazırladığımız oyun ve etkinliklere buradan ulaşıp konuya tekrar devam edebilirsiniz. Bilgisayar çalışma sistemi ve donanım birimleri ile insan vücudundaki bazı organlar arasında bir çok benzerlik bulunmaktadır. Örneğin;bizlerde iç ve dış organlar olduğu gibi bilgisayar kasasının içindeki ve dışındaki dahili ve harici donanım birimleri vardır.

Tabi bu donanımları koruyan ve bir arada tutan kasa aynı bizim iskelet ve kas sistemimizin görevini yapar.


 • Kabiliyetler?
 • basit müşteri takip programı ücretsiz.
 • mobil personel takip;
 • cep telefonla uzaktan cihaz kontrol.
 • Kontrol-Bilgisayar Sistemleri!

Üzerinde veri yolları bulunan ve tüm donanım birimlerinin iletişimini sağlayan anakart ise bizim sinir sistemimiz gibidir. Anakartın bunu yapması için ise elektirik gerekir ki bu da kablolar yardımıyla olur. Bilgisayara bu elektrik gücünü ayarlayıp dağıtan güç kaynağını da vücudumuzun dolaşım sistemine yani kalp ve damarlara benzetebiliriz. Kulaklarımız ile beynimiz arasındaki çalışma sistemi aynı mikrofondan giren sesin işlemcide algılanması ve anlamlandırılması ile aynıdır.

Gözlerimiz ile beyne gönderilen görüntünün işlenmesi web kamera ile işlemci ilişkisi ile benzerdir. Dokunarak hissetme ve tat alma duyularımızı, dışarıdan alınan verinin işlemcide anlamlandırılması ile benzerliğini düşünürsek bu duyuları yapan organlarımızı klavye ve fare gibi giriş birimleriyle ilişkilendirebiliriz. Beynimizde işlenen veya hafızamızda olan bilgilerin konuşarak dışarıya aktarmamız ise tıpkı harddiskimizde saklı olan ses dosyalarının hoparlör veya kulaklık yardımıyla dışarıya aktarılması gibidir.

Günlük yaşamımızda anlık yaptığımız işleri kısa bir süre aklımızda tutabiliriz ama bu işler bizim için bir önem arz etmiyorsa kısa sürede unuturuz. Beyin bu hafıza yönüyle RAM Bellek gibidir.